บริษัท สโกมาดิ (ประเทศไทย) จำกัด เสริมความพร้อมในการให้บริการลูกค้า จัดสัมมนาอบรมช่างร้านตัวแทนจำหน่ายสโกมาดิจากทั่วประเทศ โดย สโกมาดิ ประเทศไทย ได้ส่งทีมช่างจากฝ่ายเซอร์วิสสำนักงานใหญ่เข้าร่วมให้ความรู้และให้ข้อมูลเชิงเทคนิคต่างๆของสกู๊ตเตอร์ Scomadi ในรุ่น TT125i และ TT200i แก่ช่างจากร้านตัวแทนจำหน่ายที่เข้าร่วมอบรม ทั้งในภาคทฤษฎี และการให้ช่างจากร้านตัวแทนจำหน่ายได้ลงมือปฏิบัติจริง เพื่อเสริมความรู้และเตรียมความพร้อมรองรับการให้บริการแก่ลูกค้าสกู๊ตเตอร์สโกมาดิทั่วประเทศ

Scomadi-Service-Training-02

Scomadi-Service-Training-03
โดยนอกจากการสัมมนาฝึกอบรมในครั้งนี้แล้ว สโกมาดิยังมีโครงการ “โมบายเซอร์วิส” ที่จะส่งทีมช่างจากสำนักงานใหญ่ลงพื้นที่ร้านตัวแทนจำหน่ายสโกมาดิในแต่ละภูมิภาค เพื่อติดตามผลการให้บริการและให้คำแนะนำเพิ่มเติมแก่ทีมช่างจากร้านตัวแทนจำหน่ายอย่างต่อเนื่องอีกด้วย

 

Scomadi-Service-Training-04

Scomadi-Service-Training-05