เจาะใจผู้ก่อตั้ง “สโกมาดิ” ปูฐานตลาดไทยเชื่อมตลาดโลก

6 กุมภาพันธ์ 2559

Kom-Chad-Luek-6-Feb-16-p

Kom-Chad-Luek-6-Feb-16-p2

ที่มา: Kom Chad Luek 6 Feb 16 p.5